Paddock Blue 2018 racing
KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 6. srpna do 12. srpna.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Kaľdý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Fantastický úspech slovenského tímu na MXoN

Tisková zpráva týmu MX Slovakia
Fantastický úspech slovenského tímu na MXoN
03.10.2017
 

Fantastický úspech pre slovenský motokros - postup do elitnej A skupiny po dlhých 11 rokoch.

 
Tohtoročná motokrosová sezóna vyvrcholila v anglickom Matterley Basin neďaleko Winchestra najprestíľnejšími pretekmi sveta „Monster Energy FIM Motocross of Nations 2017“. Rozmočená tra» a celkovo veµmi náročné podmienky zvládli jazdci slovenského tímu v zloľení Tomáš Šimko (MXGP), Richard Šikyňa (MX2) a Tomáš Kohút (MX OPEN) na výbornú, keď sa v nedeµu po ví»azstve v „B“ finále prebojovali medzi svetovú motokrosovú elitu a postúpili do skupiny „A“. Je to fantastický úspech pre slovenský motokros, keď sa postup do elitnej „A“ skupiny podaril zopakova» po dlhých 11 rokoch. V poobedňajších hlavných pretekoch sa nakoniec po 36. mieste Tomáša Šimka (MXGP), 26. a 25. mieste Richarda Šikyňu (MX2) a 28. a 27. mieste Tomáša Kohúta (MX OPEN)  Slovenský tím umiestnil na celkovom 19. mieste.
 
Richard Šikyňa (MX2 – tím MX Slovakia)
„V sobotu sa nám v kvalifikačných pretekoch veµmi nedarilo a skončili sme 23.. Ja som sa nevedel dosta» poriadne do tempa a trochu som sa na trati trápil. V noci poriadne zapršalo a tak bola nedeµa na poriadnom blate. V B-finále som mal celkom dobrý štart. Tra» bola veµmi náročná, plná hlbokých koµají, ale aj napriek tomu som sa postupne dostal na 2. miesto, na ktorom som aj dojazdil. Podarilo sa nám s chalanmi nakoniec postúpi» do A-finále, z čoho sme mali všetci obrovskú rados». Nemal som však veµa času si to vychutna» a ani si oddýchnu», keďľe som šiel hneď po sebe ďalšie dve finálové jazdy. Snaľil som sa da» do toho všetko. Tra» bola naozaj veµmi »aľká, ale cítil som sa na motorke dobre. Nakoniec z toho bolo 26. a 25. Miesto. V triede MX2 mi to vyšlo na celkovú 12. priečku a v tímoch sme brali 19. miesto, čo je super. Chcem poďakova» všetkým µuďom z tímu, mechanikovi za obetavý prístup za tak náročných podmienok, keď počas tohto víkendu dokázal vľdy na čas perfektne pripravi» motorky. Tieľ rodine za podporu a hlavne mamine, ktorá sa o celý tím neúnavne starala po celé preteky a aj mojej priateµke. Ešte raz všetkým ďakujem.“
 
Peter Kolek, manaľér tímu MX Slovakia
„Na Motokros národov do Anglicka sme odchádzali s veµkým očakávaním, ale aj pokorou. Rišo má za sebou veµmi náročnú sezónu a nie vľdy mu všetko vychádzalo podµa jeho a aj našich predstáv. V sobotu v kvalifikácii aj napriek tomu, ľe sa veµmi snaľil to nebolo ideálne. V nedeµnom B-finále však zabral v tú najdôleľitejšiu chvíµu a dokázal okrem Čecha Jara Romančíka necha» za sebou celé štartové pole. V poobedných finálových jazdách vydal tieľ zo seba úplne všetko, za čo sa mu chcem aj touto cestou úprimne poďakova». Chcem však spomenú» aj veµmi obetavý výkon Tomáša Šimka, ktorý aj napriek menším skúsenostiam na sve»áckych tratiach za»al zuby a všetkých nás presvedčil o úprimnej snahe pomôc» tímu. A to aj vtedy, keď uľ toho mal viac, ako dos». Tomáš Kohút predviedol tieľ svoje bojovné srdce a veµmi výrazne sa podieµal na celkovom úspechu. Jednoducho sme mali v Anglicku „TÍM“ a nie trojici jazdcov. Bolo úľasné sledova» v B-finále snahu všetkých chalanov tieto preteky ako tím vyhra» . Desiatky tisíc µudí s uznaním sledovalo Slovákov, ako postupne prechádzajú cieµom. Rišo 2., Tomáš Kohút 4. a Tomáš Šimko 5.. Nikto z prítomných vtedy asi nemohol zapochybova» o tom, ľe Slovákom miestenka do A-finále právom patrí.  Celkové 19. miesto po finálových jazdách a skok o 9 priečok oproti minulému roku dáva všetkým, ktorí sa úprimne snaľia pomôc» slovenskému motokrosu obrovskú nádej a zároveň aj silu nevzdáva» to a naďalej tvrdo pracova».“