KALENDÁØ AKCÍ

Závody u nás i v zahranièí v období od 14. ledna do 20. ledna 2019.
otevøít kalendáø

VIDEO TÝDNE

Ka¾dý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJÈTENÌJ©Í

MÈR 2018 - Slovakiaring

Foto: Petr ©tola
MÈR 2018 - Slovakiaring
08.05.2018
 

Tabulka celkového poøadí a fotogalerie ze Slovakiaringu, kde zaèal leto¹ní, nebývale dlouhý, ¹ampionát na silnici, který bude èítat sedm závodních víkendù o celkem ètrnácti závodech.

 
Supersport 300
SVK 1
Suma
1
2
1.
Lukáš Simon
25
20
45
2.
Vojtìch Schwarz
16
25
41
3.
Alexandra Pelikánová
20
16
36
4.
Ondøej Schwarz
11
11
22
5.
Markéta Strnadová
10
10
20
6.
Martin Nìmeèek
dnf
13
13
7.
Zuzana Schiller
13
dnf
13
 
 
 
 
 
Superstock 600
SVK 1
Suma
1
2
1.
Josef Ponèík
0
0
0
2.
Patrik Stachura
0
0
0
 
 
 
 
 
Supersport 600
SVK 1
Suma
1
2
1.
Pierre Coppa
16
25
41
2.
Jaromír Chlup
20
20
40
3.
Petr Svoboda
11
16
27
4.
Tomáš Šubrt
13
13
26
5.
Oliver König
25
dnf
25
 
 
 
 
 
Superstock 1000
SVK 1
Suma
1
2
1.
Michal Filla
25
25
50
2.
Michal Prášek
20
20
40
3.
Karel Pešek
16
16
32
4.
Václav Bittman
13
13
26
5.
Michal Šembera
11
11
22
6.
Dominik Jùda
10
dnf
10
 
 
 
 
 
SUPERBIKE
SVK 1
Suma
1
2
1.
Karel Hanika
25
25
50
2.
Matìj Smr¾
13
20
33
3.
Václav Rumlena
10
16
26
4.
David Ouøedníèek
11
13
24
5.
Jan Halbich
20
ns
20
6.
Stanislav Polák
8
11
19
7.
Miloš Èihák
16
ns
16
8.
Richard Balcar
9
dnf
9


 


Dal¹í èlánky sekce MÈR