KALENDÁØ AKCÍ

Závody u nás i v zahranièí v období od 30. listopadu do 6. prosince 2020.
otevøít kalendáø

VIDEO TÝDNE

Ka¾dý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJÈTENÌJ©Í

MMÈR Rijeka 2019

Foto: Petr ©tola
MMÈR Rijeka 2019
27.08.2019
 

FOTOGALERIE z pátého závodu Mezinárodního Mistrovství ÈR silnièních motocyklù, který se jel na okruhu Grobnik, le¾ícím nedaleko chorvatské Rijeky.

 

 


Dal¹í èlánky sekce MotoGP