vr2020_950
KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 18. ledna do 24. ledna 2021.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Chaos v slovenském motokrosu?

Tisková zpráva MX Slovakia Teamu
Chaos v slovenském motokrosu?
25.10.2012
 

Podozrenie z manipulácie konečných výsledkov Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže.

 
Riadiaca rada Slovenskej motocyklovej federácie pod „taktovkou“ jej prezidenta a generálnej sekretárky zrejme zámerne zmanipulovala výsledky tohoročných „Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže v motokrose“ (MMSR mládeže). Stalo sa tak tým, že do už ukončeného mládežníckeho seriálu zaradila svojim rozhodnutím aj voľné preteky triedy MX 85, ktoré sa uskutočnili v Myjave 1.5.2012 počas pretekov seriálu „Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky“ (MMSR) aj napriek tomu, že tieto preteky neboli súčasťou športového kalendára mládežníckeho seriálu. Následným započítaním bodov z týchto pretekov do celkového hodnotenia „Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže“ (MMSR mládeže) tak zmenila celkové výsledky tohto šampionátu.
 
Proti neštandardným krokom Riadiacej rady SMF sa otvoreným listom ohradil manažér tímu MX Slovakia, Peter Kolek. Ten v otvorenom liste, adresovanom prezidentovi SMF, okrem iného žiada od prezidenta SMF vysvetlenie, aký konkrétny dôvod viedol Riadiacu radu SMF k tomu, aby nerešpektovala stanovisko „Športovej komisie terénnych pretekov motocyklov a snežných skútrov“ a sama rozhodla. Športová komisia je najvyšším orgánom pre riadenie činnosti disciplíny, ktorý legitímne a v zmysle platných Stanov SMF a Rokovacieho poriadku SMF má povinnosť a právo okrem iného zostavovať športové kalendáre disciplíny a teda rozhodovať v súlade s platnými pravidlami a Národnými športovými poriadkami pre motokros aj o tom, ktoré preteky môžu, alebo nemôžu byť zaradené do jednotlivých súťažných seriálov. Jej rozhodnutia sú záväzné.
 
„Snahu prezidenta SMF, ako aj niektorých členov riadiacej rady SMF meniť pravidlá hry po skončení „Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže“, výsledkom čoho je zmena konečných výsledkov celého seriálu, vnímam ako významný varovný signál, ktorý upozorňuje na nekalé a netransparentné konanie najvyšších predstaviteľov a riadiacich orgánov SMF. Situáciu vnímam o to citlivejšie, že sa v tejto kauze jedná o deti, nádeje slovenského motokrosu, ktorým sa na rozdiel niektorých členov riadiacej rady SMF, väčšina slušných priaznivcov motokrosu snaží vštepovať nie len bojovnosť, či vytrvalosť, ale aj slušnosť a princípy fair-play,“ hovorí Peter Kolek a dodáva: „Celú kauzu okolo myjavských pretekov preveruje renomovaný právnický tím. Našim cieľom je, aby slovenský motokros fungoval na jasných, transparentných a fair-play princípoch. To sa však od súčasného vedenia SMF zjavne nedá očakávať.“
 
Peter Kolek adresoval otvorený list Prezidentovi SMF, tiež zástupcom médií a aj Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Aliancii Fair-play s cieľom otvoriť verejnú diskusiu na tému potreby transparentnosti a štandardného športového prostredia v slovenskom motokrose.
 
Plný text otvoreného listu je súčasťou tejto tlačovej správy.
 
 
 
 
V E C: Otvorený list prezidentovi SMF
 
 
Vážený pán prezident,
 
v súvislosti s rozhodnutím Riadiacej rady Slovenskej motocyklovej federácie (SMF), ktorá je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti SMF, Vám posielam tento otvorený list.
 
Ako manažér licencovaného tímu MX Slovakia, ktorý vznikol na podporu talentovaných slovenských mládežníckych jazdcov v motokrose, Vás touto cestou žiadam o vysvetlenie a záväzné zodpovedanie niekoľkých otázok, súvisiacich s rozhodnutím Riadiacej rady SMF zo dňa 16.10.2012 o zaradení voľných pretekov triedy MX 85, ktoré sa uskutočnili v Myjave 1.5.2012 počas pretekov seriálu „Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v motokrosových pretekoch motocyklov jednotlivcov“ /ďalej len ako „Medzinárodné majstrovstvá SR“/ do kalendára seriálu „Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže v motokrosových pretekoch motocyklov jednotlivcov“ /ďalej len ako „Medzinárodné majstrovstvá SR mládeže“/.
 
Žiadam Vás, aby ste nie len mne, ale zároveň aj všetkým priaznivcom motocyklového športu na Slovensku, ako aj predstaviteľom Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Aliancii Fair-play a taktiež zástupcom médií – teda všetkým adresátom tohto otvoreného listu, odpovedali na tieto otázky:
 
1.         Kto konkrétne, kedy a akým spôsobom (písomným, osobne, telefonicky, listom) podal podnet, aby bol do programu rokovania Riadiacej rady SMF, ktoré sa konalo dňa 16.10.2012, zaradený a prejednávaný bod programu o zaradení voľných pretekov triedy MX 85, ktoré sa uskutočnili v Myjave 1.5.2012 počas pretekov seriálu „Medzinárodných majstrovstiev SR“, do kalendára seriálu „Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže“ a tým aj o následnom započítaní bodov z týchto pretekov do celkového hodnotenie „Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže“?
/ďalej len ako „Kauza Myjava“/
 
2.         Z akého konkrétneho dôvodu Riadiaca rada SMF nerešpektovala stanovisko Športovej komisie terénnych pretekov motocyklov a snežných skútrov /ďalej len ako „Športová komisia pre motokros“/ vo veci „Kauzy Myjava“ a na základe akého predpisu v tejto veci začala sama rozhodovať? Športová komisia pre motokros je najvyšším orgánom pre riadenie činnosti disciplíny, ktorý legitímne a v zmysle platných Stanov SMF a Rokovacieho poriadku SMF má povinnosť a právo okrem iného zostavovať športové kalendáre disciplíny a teda rozhodovať v súlade s platnými pravidlami a Národnými športovými poriadkami pre motokros aj o tom, ktoré preteky môžu, resp. nemôžu byť zaradené do jednotlivých súťažných seriálov. Jej rozhodnutia sú záväzné. Minimálne do „Kauzy Myjava“ tomu tak vždy bolo.
 
3.         Kalendáre jednotlivých seriálov a motokrosových pretekov na sezónu 2012, ktoré zostavila Športová komisia pre motokros v zmysle platného Rokovacieho poriadku SMF na začiatku súťažnej sezóny, sú záväzným dokumentom a akékoľvek zásahy do ich rozsahu môže vykonávať a rozhodovať o nich len Športová komisia pre motokros. Pýtam sa preto, ako je možné, keď Športová komisia pre motokros v „Kauze Myjava“ vydala stanovisko a potvrdila, že preteky triedy MX 85, ktoré sa konali v Myjave 1.5.2012, neboli zaradené do kalendára „Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže“, jej stanovisko bolo Riadiacou radou SMF ignorované a následne sa Radiaca rada SMF rozhodla zaradiť preteky v Myjave do kalendára „Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže“, a to všetko dokonca až po skončení súťažnej sezóny?
 
4.         Koho záujmy v „Kauze Myjava“ zastupujete Vy osobne, pán prezident a v záujme koho rozhodla Riadiaca rada SMF v tejto kauze?
 
5.         Koho záujmy a potreby boli v „Kauze Myjava“ také dôležité, že dokázali poprieť záujmy širokej motocyklovej verejnosti, zásady fair-play a dokonca dokázali verejne ignorovať platné stanovy, rokovací poriadok a iné normy a pravidlá, ktorými sa SMF, resp. všetci jej členovia musia riadiť?
 
Vážený pán prezident, Vašu snahu a snahu niektorých členov riadiacej rady SMF meniť pravidlá hry po skončení „Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže“, výsledkom čoho je zmena konečných výsledkov, vnímam ako významný varovný signál, ktorý upozorňuje na nekalé a netransparentné konanie najvyšších predstaviteľov a riadiacich orgánov SMF. Situáciu vnímam o to citlivejšie, že v tejto kauze ide o deti, nádeje slovenského motokrosu, ktorým sa na rozdiel od časti členov riadiacej rady SMF, väčšina slušných priaznivcov motokrosu snaží vštepovať nie len bojovnosť či vytrvalosť, ale aj slušnosť a princípy fair-play.
 
Chcem Vás ubezpečiť, že aj keď ste nášho tímového jazdca Richarda Šikyňu, ktorý je momentálne jedna z najväčších nádejí slovenského motokrosu, rozhodnutím Riadiacej rady SMF poškodili najviac, nejde ani mne, ani Richardovi či jeho rodičom o titul slovenského šampióna, ktorý sa mu snažíte vziať. Ide nám hlavne o potrebu zrovnať a dať na správnu mieru všetky pravidlá v motokrosovom športe na Slovensku, o hájenie záujmov širokej motokrosovej verejnosti pred záujmami úzkych skupín či jednotlivcov a o ochranu princípov fair-play, aby nemohol už nikdy nikto využiť svoju „moc“ a mieru vplyvu iným spôsobom, ako na podporu a rozvoj motokrosového športu na Slovensku.
 
Preto Vás chcem informovať, že som požiadal renomovanú právnickú spoločnosť o vyjadrenie a výklad všetkých platných Stanov SMF, Rokovacieho poriadku SMF, Národných športových poriadkov pre motokros či zákonov platných v Slovenskej republike v súvislosti vyššie uvedeným, s cieľom preukázať ich porušenie, odhaliť konkrétne osoby, ktoré sú zodpovedné za súčasný stav ako aj celkovú morálnu krízu v motocyklovom športe na Slovensku. Tiež nechávam vyhodnotiť finančné a ďalšie škody, ktoré nášmu tímu a jeho členom rozhodnutím Riadiacej rady SMF vznikli a ešte môžu vzniknúť a následne podniknem aj ďalšie kroky, aby boli potrestaní konkrétni vinníci či už v rovine morálnej, alebo trestnoprávnej. 
 
Tak ako som už spomínal, tento otvorený list zároveň posielam aj širokému spektru zástupcov médií, aby mohli svojim čitateľom, poslucháčom či divákom sprostredkovať správy o dianí okolo motocyklového športu na Slovensku. Tiež posielam tento list aj Ministerstvu vnútra SR, nakoľko ide o orgán, pod ktorý spadá registrácia občianskeho združenia SMF a aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, prostredníctvom ktorého sa uchádza SMF o štátne dotácie a príspevky z peňazí daňových poplatníkov a Aliancii Fair-play.
 
S pozdravom,
 
Peter Kolek
Konateľ a manažér tímu MX Slovakia