vr2020_950
KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 14. června do 20. června 2021.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Poslední sdělení Autoklubu k situaci v ČR

Text a přílohy: Autoklub ČR
Poslední sdělení Autoklubu k situaci v ČR
15.12.2011
 

Sdělení Autoklubu České republiky všem, kteří jsou činní v motocyklovém sportu.

 
Vzhledem k množství dotazů na fungování a zajištění sezóny 2012 v motocyklovém sportu, informujeme tímto naším posledním sdělením na tomto speciálním odkazu všechny jezdce, pořadatele, soutěžící, kluby a další činovníky v motocyklovém sportu, že:
 
    * Autoklub České republiky (dále jen "AČR) je jediným členem Mezinárodní motocyklové federace (FIM) za Českou republiku. Tato pozice je nezpochybnitelná nejméně do konce roku 1212.
    * AČR, resp. FMS AČR, je jediným zodpovědným subjektem za motocyklový sport v České republice, reprezentuje Českou republiku mezinárodně a je jediným oprávněným subjektem k řízení motocyklového sportu na území České republiky.
    * AČR, resp. FMS AČR, je jediný oprávněný subjekt k vydávání národních i mezinárodních licencí všeho druhu v jednotlivých odvětvích motocyklového sportu v České republice (licence jezdců, činovníků, týmové).
    * AČR, resp. FMS AČR, je jediný oprávněný subjekt k vydávání sportovních řádů pro příslušná odvětví motocyklového sportu (včetně lékařského, ekologického, disciplinárního atd.) a příslušných technických řádů.
    * AČR, resp. FMS AČR, je jediný oprávněný subjekt ke schvalování kalendáře sportovních podniků v příslušných odvětvích motocyklového sportu.
    * AČR, resp. FMS AČR, je jediným oprávněný subjekt k vyhlašování národních a mezinárodních mistrů a přeborníků České republiky.
 
Dále AČR upozorňuje na nesmyslnost
 
 
uvádění tzv. "národní a mezinárodní autority v motocyklovém sportu". Tyto činnosti nemohou být a nikdy nejsou odděleny.
 
Současně Vám k tomuto sdělení přikládáme:
 
    * dopis FIM ve věci motocyklové autority v České republice, určený ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 12. 12. 2001, včetně překladu do českého jazyka.
    * Hlasový záznam z kongresu Valného shromáždění FIM v Estorilu, Portugalsko, ze dne 3. 12. 2011, včetně jeho doslovného překladu do českého jazyka, ze kterého je zřejmé, co se na tomto kongresu projednávalo (přikládáme vzhledem k tomu, že jsou v médiích uvedeny záměrně mylné informace).
    * Seznam řádných členů FIM tzv. "Affiliated Federations ( FMNs)"
    * Výpisy z oficiálního dokumentu FIM "STATUTES AND BY-LAWS", včetně překladu do českého jazyka (oficiální předpisy FIM jsou na webových stránkách "www.fim-live.com").
    * Odpovědi na Vaše nejčastější otázky po kongresu FIM v Estorilu.
 
Na závěr tohoto našeho sdělení Vám oznamujeme, že se AČR již nebude vyjadřovat k nepravdivým a zavádějícím informacím dalších osob, které se snaží poškodit AČR a znevážit činnost všech, kteří mají zájem nadále s AČR v motocyklovém sportu pracovat, a to zejména k vyjádřením pana Dobeše a pana Abrahama, kteří se dle názoru AČR dopustili či dopouští protiprávního jednání.
 
Všechny další informace týkající se jednotlivých oblastí motocyklového sportu najdete, tak jako v minulých letech, v příslušných odkazech na webových stránkách AČR www.autoklub.cz.
 
 
PaedDr. Roman Ječmínek
prezident AČR
 
Karel Nauš
generální sekretář FMS AČR