vr2020_950
KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 14. června do 20. června 2021.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Tisková konference Autoklubu ČR

Text: Petr Štola a TZ Autoklubu ČR
Tisková konference Autoklubu ČR
02.11.2011
 

Minulý týden dostal prostor ministr Dobeš a jeho názor na situaci okolo autority motocyklového sportu, dnes dáváme slovo druhé straně, tedy Autoklubu ČR.

 
Dnes se konala v ústřední budově Autoklubu ČR v Praze tisková konference k záležitosti ohledně situace okolo sportovní autority motocyklových závodů v ČR.
 
Tiskové konference se za Autoklub ČR zúčastnili:
Roman Ječmínek – Prezident AČR
Martin Doleček – právní zástupce AČR
Jiří Charvát – svaz motokrosu AČR
Jiří Pošík – svaz endura AČR
Petr Moravec – svaz ploché dráhy AČR
Gerhard Ittner – svaz silničních závodů motocyklů AČR
Petr Jalovecký – svaz sportovní mototuristiky AČR
František Hejnal – svaz trialu AČR
 
Jako první se ujal slova Prezident ACČR, pan Roman Ječmínek, který během následujících 42 minut podal nejen oficiální stanovisko Autoklubu ČR k situaci okolo současného stavu v otázce sportovní autority motocyklových závodů, ale který i přiblížil pohled zástupců ACČR na několik dokumentů, které každý zúčastněný obdržel při vstupu do konferenčního sálu (viz přílohy tohoto článku).
 
-----------------------------------------------------
 
Autoklubu České republiky a Federace motocyklového sportu AČR k situaci v oblasti řízení motocyklového sportu
 
 Autoklub České republiky (Autoklub ČR) obdržel dne 19. října 2011 k vyjádření dopis od Mezinárodní motocyklové federace (FIM), jehož přílohou byl dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 7. října 2011, kterým této mezinárodní organizaci sděluje, že jedinou sportovní autoritou v motocyklovém sportu pro území České republiky se stává Český svaz motocyklového sportu, který nahrazuje dosavadní kompetence Autoklubu České republiky.
 
Autoklub ČR o tomto rozhodnutí nebyl ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) do dnešního dne oficiálně informován, přestože již 19. října 2011 požádal ministra písemně o schůzku; bohužel do dnešního dne neobdržel odpověď. Jediným vodítkem tak jsou informace z tiskového servisu MŠMT.
 
Ze strany MŠMT nebyly k činnosti a práci Autoklubu ČR v minulosti vzneseny žádné výhrady či připomínky.
 
Autoklub ČR je občanským sdružením s více než dvacetiletou činností v motorismu včetně motocyklového sportu. Sdružuje okolo 750 klubů po celé republice a téměř 200 tisíc individuálních členů. Tyto kluby provozují, mimo jiné, 33 motokrosových areálů, 4 trialové tratě, 11 plochodrážních stadionů a 5 minibikových multifunkčních areálů. Právě v těchto areálech probíhá příprava a trénink mládeže.
 
V letošním roce členské kluby Autoklubu ČR uspořádaly 210 z celkových 270 motocyklových podniků a 10 ze 14 podniků Mistrovství světa a Evropy. Z toho bylo pod Autoklubem ČR uspořádáno celkem 145 motocyklových podniků pro jezdce do 21 let, tzn. dle pravidel MŠMT v juniorských kategoriích.
 
Český svaz motocyklového sportu byl založen ve stejný den, kdy byl pověřen ministerstvem vykonávat sportovní autoritu. Svaz nesplňuje podmínky FIM pro výkon sportovní autority – nemá členskou základnu, finanční historii ani činnost v motocyklovém sportu.
 
Dle stanov tohoto občanského sdružení jmenuje tříčlenný přípravný výbor tříčlenné prezídium s desetiletým funkčním obdobím. Prezídium má veškeré pravomoci včetně možnosti změny stanov, rozhodování o přijímání nových členů a dokonce i jmenování a odvolávání revizní komise. Stanovy nepředpokládají konání valné hromady a je nejasné, kdo by po deseti letech volil nové prezídium.
 
Dle názoru Autoklubu:
* MŠMT ani ministr nemají zákonnou ani jinou pravomoc rozhodovat o nejvyšší národní autoritě v oblasti sportu. Tuto pravomoc nemá ani jiný orgán veřejné moci v ČR
* sport je autonomní oblastí společenského života, do níž smí veřejná moc zasahovat pouze v zákonem stanovených případech
* Olympijská charta stanoví, že „Organizaci, administrativu a řízení sportu musí kontrolovat nezávislé sportovní organizace"
* oblast sportu je regulována zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, jenž v § 3 konečným výčtem definuje pravomoci MŠMT v oblasti sportu. Mezi ně nepatří rozhodování o nejvyšší národní autoritě; tato pravomoc neplyne ani z jiných právních předpisů
* MŠMT dosud vždy plně respektovalo autonomii sportu a sportovních federací
* MŠMT do současné doby nikdy nezasáhlo do této autonomie sportu obdobným vyjádřením či stanoviskem.
 
Pro mezinárodní organizace se v minulosti vyjadřovalo několik ministrů, kteří vždy uznali existenci a činnost Autoklubu ČR, a zároveň sdělili, že jediným oprávněným rozhodnout o národní autoritě je příslušná mezinárodní organizace.
 
Na základě výše uvedeného Autoklub ČR nesouhlasí s rozhodnutím MŠMT a žádá jeho zrušení. Autoklub ČR dále využije všech dostupných právních cest k řešení situace na národní i mezinárodní úrovni.
 
-----------------------------------------------------
 
Přílohy k článku:
 
Dopis FIM adresovaný prezidentovi AČR ze dne 18.10.2011
Dopis ministra Josefa Dobeše adresovaný FIM ze dne 7.10.2011 (1. strana)
Dopis ministra Josefa Dobeše adresovaný FIM ze dne 7.10.2011 (2. strana)
Dopis ministra Josefa Dobeše adresovaný FIM ze dne 7.10.2011 (1. strana) anglická verze
Dopis ministra Josefa Dobeše adresovaný FIM ze dne 7.10.2011 (2. strana) anglická verze
Dopis prezidenta AČR adresovaný ministru Dobešovi ze dne 19.10.2011
Výpis ze seznamu občanských sdružení u Ministerstva vnitra ČR
Návrh na registraci občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 1)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 2)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 3)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 4)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 5)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 6)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 7)
Stanovy občanského sdružení „Český svaz motocyklového sportu“ (strana 8)