vr2020_950
KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 14. června do 20. června 2021.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Tisková zpráva ČSMS ze dne 13. 12. 2011

Tisková zpráva ČSMS
Tisková zpráva ČSMS ze dne 13. 12. 2011
13.12.2011
 

Český svaz motocyklového sportu obdržel 12. prosince spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Autoklubem ČR stanovisko Mezinárodní motocyklové federace FIM k rozhodnutí o přechodu sportovní autority pro motocyklový sport na Český svaz motocyklového sportu.

 
Stanovisko obsahuje tato zásadní sdělení:
 
Výkonný výbor FIM nezpochybnil rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o přechodu národní autority, které bylo vydáno 7. října 2011. Na národní úrovni je dle tohoto rozhodnutí sportovní autoritou ČSMS.
 
Výkonný výbor FIM se otázkou členství ČSMS ve FIM zabýval na svém jednání 3. prosince (ačkoliv Autoklub ČR tvrdil opak) a rozhodl o zřízení komise složené z členů Výkonného výboru FIM, která situaci v České republice prověří.
 
Tvrzení Autoklubu ČR, že jde o „univerzální“ komisi posuzující situaci ve více zemích, je nepravdivé. Komise bude složena z členů nejvyššího výkonného orgánu FIM – Výkonného výboru. Komise má za úkol „pečlivě prověřit situaci“. ČSMS trvá na tom, že přechod sportovní autority na národní úrovni proběhl zcela standardním způsobem a za takovýchto okolností nevidí žádný důvod ke zpochybnění rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy a tedy i ke zpochybnění žádosti ČSMS o přijetí do FIM.
 
Dopis FIM považujeme za potvrzení toho, že členství Autoklubu ČR ve FIM je zpochybněno a rozhodnutí Výkonného výboru o zřízení komise nelze v žádném případě interpretovat jako potvrzení členství Autoklubu ČR pro rok 2012.
 
ČSMS v současné době s plnou zodpovědností připravuje plán sportovní sezony 2012 a připravuje se na výkon sportovní autority již pro nadcházející sezonu.
 
-------------------------------------------------
 
Dopis FIM panu ministrovi Dobešovi, o kterém je řeč ve zprávě ČSMS:
 
Motorcycling Authority in Czech Republic
 
Dear Sir,
Further to your letter dated 7 October 2011, in which it is mentioned that the Czech Union of Motorcycle Sport (CUMS) is the only and supreme sports authority in the field of the motorcycle sport in the Czech Republic, I wish to inform you that during its last meeting on 3 December 2011 in Estoril, Portugal, the FIM Board of Directors has decided to mandate a committee within its own members to carefully review the situation prevailing in Czech Republic.
In the meantime, we remain,
Yours faithfully,
 
 
V dopise informuje FIM pana Dobeše, že v návaznosti na jeho dopis ze dne 7. října 2011 zřídili komisi, která prošetří situaci v České republice. Nic víc, nic míň, tedy žádné rozhodnutí o změnách, žádné termíny, žádné potvrzení současné autority.