KALENDÁØ AKCÍ

Závody u nás i v zahranièí v období od 15. srpna do 21. srpna 2022.
otevøít kalendáø

VIDEO TÝDNE

Ka¾dý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

MACEC Cup, MÈR 250ccm – Pardubice

Foto: Jan Kobzáò
MACEC Cup, MÈR 250ccm – Pardubice
31.05.2022
 

FOTOGALERIE z pardubického plochodrá¾ního oválu, kde se vèera konal tøetí podnik støedoevropského poháru a Mistrovství ÈR do 250 ccm.